За да влезете в CONTROLISY Accounting е необходимо да използвате актуална версия на Chrome, Opera или Edge (Chromium)!

To log in to CONTROLISY Accounting you need to use the latest version of Chrome, Opera or Edge (Chromium)!